Aanmelding en intake

De eerste stap is dat u mij een mail stuurt (noot: nog niet het aanmeldformulier!) waarin u kort uw klachten omschrijft alsook uw telefoonnummer. Ik zal dan proberen u binnen 2 werkdagen terug te bellen (op vrijdag werk ik niet). In dit telefonisch contact kunt u uw vragen stellen, zullen we kijken wat u mogelijk vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar (dat doen we via de website www.eiswijzer.nl) en zal ik een inschatting maken of ik de juiste therapeut voor u ben.

Mocht er een afspraak gemaakt kunnen worden, dan zal het 1e gesprek bestaan uit een nadere kennismaking, waarin o.a. uw klachten in kaart worden gebracht, uw vragen worden beantwoord en uw voorgeschiedenis zal worden uitgediept. In het 2e gesprek dat volgt, zullen specifieke vragen die er nog zijn worden gesteld, waarna in het 3e gesprek een advies volgt; òf we bereiken overeenstemming over het te behalen behandeldoel, frequentie van de sessies en evaluatief moment (vastgelegd in een behandelplan), òf op basis van de door u verstrekte informatie blijkt dat ik niet de meest geschikte behandelaar voor u ben (bijvoorbeeld bij eetproblematiek, suïcidaliteit, autisme of ADHD) waarna ik u zal adviseren een andere therapeut te zoeken waarna ons contact stopt.

Vanaf 2014 is het belangrijk geworden om met elkaar te kijken in welke GGZ uw behandeling zal plaatsvinden: de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Dit gebeurt allereerst door uw huisarts die met u gaat kijken naar 5 belangrijke punten: a) is er sprake of  vermoeden van een DSM 5 stoornis b) ernst van de problematiek c) het risico d) complexiteit en e) beloop van de klachten. Op basis van deze 5 punten vindt er een verwijzing plaats door uw huisarts voor ofwel Basis GGZ of Specialistische GGZ. Het is uitermate belangrijk dat dit op uw verwijsbrief staat! Zonder verwijsbrief mag ik u niet in behandeling nemen voor verzekerde zorg. Wanneer u wordt verwezen voor de Basis GGZ ga ik samen met u kijken in welke categorie u valt: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Wanneer u wordt verwezen voor de Specialistische GGZ zal ik eerst met u kijken of deze verwijzing klopt, waarna er een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zal worden (zie ook Vergoedingen en No Show).

Van belang is om nog te noemen dat behandeling zonder vergoeding van uw zorgverzekeraar ook mogelijk is, ik blijf gebonden aan de tarieven opgesteld door de NZa die in mijn optiek marktconform zijn.

Behandeling

De behandeling kan uit verschillende mogelijkheden bestaan: zo kan ik een gesprekspartner zijn die stimulerende, uitdagende en mogelijk kritische vragen stelt die u uitnodigen om naar uzelf te kijken zodat u de mogelijkheden die in u huizen, ontdekt. Daarnaast kan ik ook helpen met het verwerken van pijnlijke ervaringen, of help ik u met het kaderen van nare of negatieve ervaringen uit het verleden of wij proberen samen ze te verklaren.

Velen van ons kunnen kritisch naar zichzelf zijn en hoge eisen stellen waar vaak niet aan voldaan kan worden. Met frustratie als gevolg. Waar komt die kritische blik toch vandaan en is hij nù nog nodig? Of zal men ook geaccepteerd worden door de ander als men minder hoge eisen stelt, m.a.w. niet perfect is? Minder hoge eisen aan zichzelf stellen, milder voor zichzelf zijn en het ‘goed genoeg’ vinden zijn doelen die veelvuldig in mijn behandelingen zijn bereikt, met een afname van de klachten tot gevolg.

Naast individuele psychotherapieën waarin de cliënt centraal staat, kan ik ook helpen bij relatieproblemen of bij gezinnen die problemen tegenkomen die ze zelf niet kunnen oplossen zonder externe hulp.